Privacy policy

Denna webbplats förvaltas av Belid Lighting AB (hädanefter benämnt Belid), organisationsnummer 556039-0659, med säte på Klasavägen 4, 432 95 Varberg, Sverige.

Cookies

Cookies används på webbplatsen för att förbättra din användarupplevelse. En cookie är en liten datafil som identifierar din dator och hjälper webbplatsen att komma ihåg dina personliga inställningar. Cookies används även för statistiska ändamål. Du har möjlighet att konfigurera din webbläsare så att du får avisering när en cookie är på väg att aktiveras. Detta ger dig möjlighet att avböja användningen av cookies eller instruera din webbläsare att ta bort cookien när ditt besök avslutas. Observera att webbshoppen inte kommer att fungera fullt ut om cookies inte tillåts.

Integritet

Belid erkänner vikten av att skydda integriteten för din personliga och finansiella information. Vi har infört strikta policys och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du tillhandahåller. Genom att registrera dig online hos Belid ger du oss ditt samtycke att behandla och använda den inskickade personliga datan enligt denna integritetspolicy. Denna policy omfattar all skyddad personlig information som samlas in, underhålls eller används av Belid. Data som överförs till tredje part används enbart för att uppfylla Belids skyldigheter gentemot dig som kund. Vi kan dela data med tredjepartsleverantörer för ändamål såsom leveranser (adressinformation) eller betalningar (bankuppgifter) för att säkerställa en problemfri köpupplevelse med Belid.

Klagomål

Om du misstänker att din personliga data behandlas i strid med lagen har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Om du önskar att få dina uppgifter borttagna eller har frågor relaterade till detta kan du kontakta Belid genom att skicka ett e-postmeddelande till support@belid.se.